Regulamin serwisu


Regulamin świadczenia usług internetowych w postaci udostępniania aliasów internetowych. Regulamin ten szczegółowo określa warunki korzystania z usług świadczonych przez serwis www.fuu.pl i mu podległe.


 1. Niniejszy słownik przedstawia wykaz zwrotów używanych w regulaminie zwanym regulaminem świadczenia usług internetowych w postaci udostępniania aliasów internetowych.
  1. Słowo serwis tyczy się strony www.fuu.pl i jej podległych udostępniających usługi.
  2. Słowo użytkownik oznacza osobę, która korzysta z usług serwisu.
  3. Pod usługami należy rozumieć: zarejestrowanie się w serwisie oraz korzystanie ze wszystkich jak i pojedynczych opcji.
  4. Słowo login oznacza indywidualną i nie powtarzalną nazwę pod którą występuje w serwisie użytkownik.
  5. Dane osobowe użytkownika to dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
  6. Słowo rejestracja oraz proces rejestracji, oznaczają wypełnienie odpowiedniego formularza oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin ten szczegółowo określa warunki korzystania z usług świadczonych przez serwis htpp://www.fuu.pl i mu podległe.
 3. Przeglądanie serwisu jest całkowicie darmowe i nie wymusza na użytkowniku obowiązku rejestracji.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez serwis jest dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
 5. Rejestracja użytkownika to procedura w procesie której osoba otrzymuje możliwości zarządzania usługami.
  1. Podczas wypełniania formularza należy wypełnić wszystkie pola oraz podać prawdziwe dane a także podążać za wskazaniami formularza a także serwisu.
  2. Login w procesie rejestracji jest unikalny, oznacza to, że w systemie może istnieć tylko jedna osoba pod danym loginem, jeśli login już istnieje użytkownik musi wybrać inny login.
  3. W procesie rejestracji użytkownik wybiera swoje hasło dostępu, które jest znane tylko jemu. Serwis nie odpowiada za utratę konta z powodu nie należytego korzystania z serwisu oraz z powodu prostego hasła. Proste hasło to takie, które może być łatwo odgadnięte przez inne osoby.
  4. Podczas procesu rejestracji adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do przesyłania informacji na temat działania serwisu.
  5. Warunkiem prawidłowej rejestracji i korzystania z serwisu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
  6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
  7. Podczas rejestracji serwis nie pobiera danych osobowych, jednak zapisywane są dane o czasie i miejscu a także numer IP osoby rejestrującej się i mogą one być udostępnione dla organów policji, ABW a także innych jeśli zostanie złamane prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Prywatność użytkowników
  1. Hasła użytkowników znajdują się w systemie i są zaszyfrowane.
  2. Gdy użytkownik zapomni hasła, serwis nadaje użytkownikowi nowe hasło po podaniu loginu i adresu e-mail.
  3. Użytkownik ma prawo wyboru czy chce otrzymywać NewsLETTER serwisu fuu.pl. Jednak rezygnacja z NewsLETTERA nie oznacza iż admini fuu.pl nie mają prawa do innego typu korespondencji do użytkowników serwisu.
  4. Na podany w procesie rejestracji e-mail serwis ma prawo przesyłać materiały reklamowe.
 7. Usługi
  1. Po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu do serwisu, użytkownik ma dostęp do usług serwisu poprzez panel administracyjny.
  2. Usługi serwisu polegają na rejestracji aliasów w domenach fuu.pl
  3. Serwis nie odpowiada za treść stron docelowych użytkowników. Zastrzega sobie prawo do sprawdzania, usuwania i powiadamiania odpowiednich władz jeśli strona do którego prowadzi alias łamie prawo Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku stwierdzenia łamania prawa serwis usunie alias oraz zgłosi ten czyn do odpowiednich władz.
 9. Operator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Systemu.
 10. Podczas planowanych przerw technicznych, zmian, konserwacji, modernizacji i podobnych, serwis ma obowiązek powiadomienia o tym użytkownika poprzez podany w procesie rejestracji adres e-mail.
 11. Serwis ma prawo do zablokowania lub usunięcia z Systemu Użytkownika, jeśli Użytkownik nie korzysta z Systemu przez okres dłuższy niż 60 dni.
 12. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie.
 13. Operator w szczególności ma prawo do blokowania lub usuwania świadczonych usług, jeśli:
  1. są używane w celach sprzecznych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.
  2. są używane w sposób ewidentnie obrażający inną osobę.
  3. Użytkownik wykorzystuje nazwy zastrzeżone przez osoby trzecie lub w jakikolwiek inny sposób narusza ich prawa.
  4. Użytkownik kieruje więcej niż jedną domenę lub jeden alias do jednego serwisu.
 14. Reklama
  1. Serwis ma prawo wyświetlania reklam w przypadku korzystania z aliasów.
  2. Operator ma prawo do przesyłania reklam na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji.
  3. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.
 15. Płatności
  1. Usługi świadczone przez serwis są darmowe.
 16. Reklamacje
  1. Serwis zapewnia ciągłość działania Systemu. W razie nieprawidłowości w działaniu Systemu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni
 17. Pozostałe ustalenia
  1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i serwisem.
  2. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby serwisu.
 18. Odpowiedzialność
  1. Serwis nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika skutkiem skorzystania z Systemu.
  2. Serwis prezentuje w serwisie treści dostarczane przez osoby trzecie. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji publikowanych w Systemie.
 19. Obowiązywanie regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15. sierpnia 2005 roku.
  2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Systemie.

+

WebPC.pl - Nowy Partner Serwisu

Serwis WebPC.pl objął patronat nad naszym serwisem. Tym samym zdobywamy nowe grono odbiorców - fuu.pl jest reklamowane w głównym menu na stronie WebPC.pl

+

Darmowe komponenty

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze komponenty funkcjonowały bez zarzutów. W przypadku problemów staramy się je jak najszybciej usunąć. Sprawdź nas!